Samenstelling Elke voorgevulde spuit bevat 150 mg secukinumab in 1 ml. Elke voorgevulde pen bevat 150 mg secukinumab in 1 ml of 300 mg secukinumab in 2 ml.

Indicaties Behandeling van: 1) matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen, kinderen en adolescenten vanaf 6 jaar die in aanmerking komen voor systemische therapie; 2) actieve matige tot ernstige hidradenitis suppurativa (HS) (acne inversa) bij volwassenen met een inadequate respons op conventionele systemische HS-therapie; 3) actieve artritis psoriatica (PsA), alleen of in combinatie met methotrexaat (MTX), bij volwassen patiënten die een inadequate respons vertoonden op eerdere behandeling met DMARD’s; 4) actieve spondylitis ankylopoetica (AS) bij volwassenen bij wie de respons op conventionele behandeling inadequaat was; 5) actieve niet-röntgenologische axiale spondyloartritis met objectieve tekenen van ontsteking in de vorm van verhoogd CRP en/of bewijs op MRI bij volwassenen bij wie de respons op NSAID’s inadequaat was; 6) Juveniele idiopathische artritis (JIA), bestaande uit actieve enthesitis‑gerelateerde artritis en actieve juveniele arthritis psoriatica bij patiënten van 6 jaar en ouder bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op conventionele therapie of die de conventionele therapie niet kunnen verdragen, waarbij Cosentyx alleen of in combinatie met MTX kan worden gebruikt.

Farmacotherapeutische groep Immunosuppressiva, interleukineremmers.

Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of een van de hulpstoffen. Actieve infectie van klinische betekenis (bijv. actieve tuberculose).

Waarschuwingen Om het terugvinden van de herkomst van biologicals te verbeteren, moeten de naam en het batchnummer van het toegediende product goed geregistreerd worden. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een chronische infectie of een voorgeschiedenis van recidiverende infectie. Patiënten moeten geïnstrueerd worden een arts te raadplegen bij klachten en verschijnselen die duiden op een infectie. Als een patiënt een ernstige infectie ontwikkelt, moet de patiënt nauwlettend worden gemonitord en mag secukinumab pas weer worden toegediend zodra de infectie is verdwenen. Bij patiënten met latente tuberculose moet voorafgaand aan de start van een behandeling met secukinumab antituberculosetherapie worden overwogen. Secukinumab wordt niet aanbevolen bij patiënten met inflammatoire darmziekte, waaronder de ziekte van Crohn en ulceratieve colitis. Als een patiënt klachten of verschijnselen vertoont van inflammatoire darmziekte of een exacerbatie ervaart van een vooraf bestaande inflammatoire darmziekte, moet secukinumab worden gestaakt en moet een passende medische behandeling worden opgestart. Als anafylactische of andere ernstige allergische reacties zich voordoen, moet de toediening van secukinumab onmiddellijk worden gestaakt en moet een passende behandeling worden ingesteld. Aangezien de verwijderbare naalddop van de Cosentyx voorgevulde spuit en voorgevulde pen een derivaat van natuurlijk rubberlatex bevatten, bestaat er een potentieel risico op overgevoeligheidsreacties bij latexgevoelige personen. Levende vaccins mogen niet gelijktijdig met secukinumab worden toegediend. Voorzichtigheid is geboden wanneer gelijktijdig gebruik van andere immunosuppresiva en secukinumab wordt overwogen. Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens en gedurende ten minste 20 weken na de behandeling. Vanwege het risico op bijwerkingen bij met moedermelk gevoede zuigelingen moet worden besloten of borstvoeding tijdens de behandeling en tot 20 weken na de behandeling moet worden gestaakt of dat behandeling met Cosentyx moet worden gestaakt.

Bijwerkingen Zeer vaak bovensteluchtweginfecties. Vaak orale herpes, hoofdpijn, rinorroe, diarree, misselijkheid, vermoeidheid. Soms orale candidiasis, otitis externa, ondersteluchtweginfecties, tinea pedis, neutropenie, conjunctivitis, inflammatoire darmziekte, urticaria, dyshidrotisch eczeem.

Afleverstatus UR

Verpakking en prijs Zie Z-Index

Vergoeding Financiering verloopt via add-on

Registratiehouder Novartis Europharm Limited

Lokale vertegenwoordiger Novartis Pharma B.V., Haaksbergweg 16, 1101 BX Amsterdam.

Meer informatie Voor meer informatie kunt u bellen met 088-0452111. De volledige productinformatie kunt u raadplegen via www.novartis.nl/medicijnen.

Datering verkorte productinformatie mei 2023.

Rate this content: 
0
Nog geen beoordelingen
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request