Bijsluiter & SmPC

 

Wat is Nevanac en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Nevanac bevat de werkzame stof nepafenac, en behoort tot de groep van niet‑steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s).

Nevanac wordt bij volwassenen gebruikt:

  • Om oogpijn en oogontstekingen te voorkomen en te verlichten na een staaroperatie van het oog.
  • Om het risico op macula-oedeem (zwelling achterin het oog) te verminderen na een staaroperatie van het oog bij diabetespatiënten

Therapeutische indicaties

Nevanac 3 mg/ml oogdruppels, suspensie is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen voor:

  • Preventie en behandeling van postoperatieve pijn en ontsteking na cataractchirurgie
  • Vermindering van het risico op postoperatief macula-oedeem na cataractchirurgie bij diabetespatiënten (zie rubriek 5.1 van de SmPC)

Dosering

Volwassenen, inclusief ouderen
De dosis voor de preventie en behandeling van pijn en ontsteking is eenmaal per dag 1 druppel Nevanac in de conjunctivale zak van het (de) aangedane oog (ogen). De behandeling wordt gestart op de dag vóór de cataractoperatie, voortgezet op de dag van de operatie en tijdens de eerste 2 weken na de operatie. De behandeling kan uitgebreid worden naar de eerste 3 weken na de operatie op aanwijzing van de arts. 30 tot 120 minuten vóór de operatie moet een extra druppel worden toegediend.

In klinische studies werden patiënten tot 21 dagen met Nevanac 3 mg/ml oogdruppels, suspensie behandeld (zie rubriek 5.1 van de SmPC).

De dosis voor de vermindering van het risico op postoperatief macula-oedeem na cataractchirurgie bij diabetespatiënten is eenmaal per dag 1 druppel Nevanac in de conjunctivale zak van het (de) aangedane oog (ogen). De behandeling wordt gestart op de dag vóór de cataractoperatie, voortgezet op de dag van de operatie en tot 60 dagen na de operatie, op aanwijzing van de arts. 30 tot 120 minuten vóór de operatie moet een extra druppel worden toegediend.

Eenmaal daagse dosering met Nevanac 3 mg/ml oogdruppels, suspensie zorgt voor dezelfde totale dagelijkse dosis van nepafenac als driemaal daagse dosering met Nevanac 1 mg/ml oogdruppels, suspensie.

 

Speciale patiënten 
Patiënten met lever- of nierfunctiestoornissen 
Nevanac is niet onderzocht bij patiënten met een leveraandoening of nierfunctiestoornis. Nepafenac wordt hoofdzakelijk geëlimineerd door biotransformatie en de systemische blootstelling is zeer laag na topische oculaire toediening. Een aanpassing van de dosis is niet nodig bij deze patiënten. 

Pediatrische patiënten 
De veiligheid en werkzaamheid van Nevanac bij kinderen en adolescenten zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Het gebruik ervan wordt niet aangeraden bij deze patiënten tot verdere gegevens beschikbaar komen. 

Ouderen 
Er werden geen algemene verschillen in veiligheid of werkzaamheid opgemerkt tussen oudere en jongere patiënten.

 

Wijze van toediening

Voor oculair gebruik.

Patiënten moeten worden geïnstrueerd het flesje goed te schudden voor gebruik. Na verwijdering van de dop moet de veiligheidsring, indien deze aanwezig is en los is, worden verwijderd vóór gebruik van het geneesmiddel.

Indien meer dan één topisch oftalmisch geneesmiddel wordt gebruikt, moeten deze geneesmiddelen met een tussenperiode van minimaal 5 minuten worden toegediend. Oogzalven dienen als laatste aangebracht te worden.

Om besmetting van de druppelaar en de oplossing te voorkomen, mag de druppelaar van het flesje niet in contact komen met de oogleden, de omringende gedeelten of andere oppervlakken. Patiënten moeten worden geïnstrueerd het flesje goed gesloten te houden wanneer het niet wordt gebruikt.

Indien een dosis werd vergeten, dient één druppel zo snel als mogelijk toegediend te worden voordat wordt teruggegaan naar het normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 

 

Vragen over onze geneesmiddelen

Veiligheid van de patiënt staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom is onze Medische Informatie Dienst bereikbaar voor vragen van patiënten en professionals in de gezondheidszorg met betrekking tot alle aspecten van het gebruik of informatie over een geneesmiddel van Novartis.

 

Contactinformatie

E: [email protected]
T: 088-0452111

 

Bijwerking melden

Als we op de hoogte zijn van eventuele bijwerkingen, kunnen we die verder onderzoeken. We verzoeken je om bijwerkingen direct bij ons te melden. Novartis zal de informatie verwerken en eventueel contact met je opnemen. Je kunt een bijwerking bij ons melden via het onderstaande contactformulier.

Beoordeel content: 
0
Nog geen beoordelingen
1223NVS757817
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request