▼    Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring

Samenstelling Elke voorgevulde spuit bevat inclisiran-natrium overeenkomend met 284 mg inclisiran in een oplossing van 1,5 ml. 

Indicatie(s) Leqvio is geïndiceerd bij volwassenen met primaire hypercholesterolemie (heterozygote familiaire en niet-familiaire) of gemengde dyslipidemie als toevoeging aan een dieet:
• in combinatie met een statine of een statine met andere lipidenverlagende behandelingen bij patiënten die hun LDL C behandeldoel niet bereiken met de maximaal verdraagbare dosis van een statine, of
• alleen of in combinatie met andere lipidenverlagende behandelingen bij patiënten die statines niet verdragen of bij wie een statine is gecontra indiceerd.

Farmacotherapeutische groep andere lipidenmodificerende middelen.

Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen.

Waarschuwingen Het effect van hemodialyse op de farmacokinetiek van inclisiran is niet onderzocht. Aangezien inclisiran renaal wordt geëlimineerd, mag de hemodialyse pas na een periode van minimaal 72 uur na toediening van inclisiran worden uitgevoerd. Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Bijwerkingen Vaak Bijwerkingen op de injectieplaats.

Afleverstatus UR

Verpakking en prijs Zie Z-Index

Vergoeding Volledig vergoed indien voldaan aan de in bijlage 2 genoemde voorwaarden

Registratiehouder Novartis Europharm Limited

Lokale vertegenwoordiger Novartis Pharma B.V., Haaksbergweg 16, 1101 BX Amsterdam. 

Meer informatie Voor meer informatie kunt u bellen met 088-0452111. De volledige productinformatie kunt u raadplegen via www.novartis.nl/medicijnen/leqvio.

Datering verkorte productinformatie maart 2022.

Rate this content: 
0
Nog geen beoordelingen
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request