▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Samenstelling Elke voorgevulde pen bevat respectievelijk 70 of 140 mg erenumab.

Indicatie Profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen per maand hebben. 

Farmacotherapeutische groep Analgetica, antimigrainepreparaten.

Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. 

Waarschuwingen Patiënten met bepaalde ernstige cardiovasculaire aandoeningen werden uitgesloten van klinische onderzoeken. Er zijn geen veiligheidsgegevens beschikbaar voor deze patiënten. Ernstige overgevoeligheidsreacties bij gebruik van erenumab, waaronder rash, angio-oedeem en anafylactische reacties, zijn gemeld tijdens postmarketingervaring en kunnen binnen enkele minuten maar ook meer dan een week na de behandeling optreden. De afneembare dop van de Aimovig voorgevulde pen bevat droog natuurrubber (latex); dit kan allergische reacties veroorzaken bij personen die overgevoelig zijn voor latex.

Bijwerkingen Vaak vergevoeligheidsreacties waaronder anafylaxie, angio-oedeem, rash, zwelling/oedeem en urticaria, constipatie, pruritus, spierspasmen, injectieplaatsreacties. 

Afleverstatus UR

Verpakking en prijs Zie Z-Index

Vergoeding Vergoedingsaanvraag in behandeling

Registratiehouder Novartis Europharm Limited

Lokale vertegenwoordiger Novartis Pharma B.V., Haaksbergweg 16, 1101 BX Amsterdam.

Meer informatie Voor meer informatie kunt u bellen met 088-0452111. De volledige productinformatie kunt u raadplegen via www.novartis.nl/medicijnen

Datering verkorte productinformatie februari 2020.

 

Meer informatie over Aimovig? Lees hier de SmPC en bijsluiter

×

Ask Speakers

×

Medical Information Request