Reuma, als breed ziektebeeld van aandoeningen aan de botten, gewrichten, spieren en pezen, is in te delen in drie hoofdgroepen: ontstekingsreuma, slijtagereuma en weke delenreuma. Deze groepen omvatten het merendeel van de ruim 200 reumatische aandoeningen
 

Ontstekingsreuma

De grootste groep wordt gevormd door reumatische aandoeningen waarbij er met name sprake is van ontsteking van één of meerdere gewrichten. Een ontstoken gewricht wordt artritis genoemd. Reumatoïde artritis (RA) is de meest voorkomende vorm van ontstekingsreuma. RA is een auto-immuunziekte waarbij er sprake is van gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten.

Ook veel voorkomend is spondyloartritis, afgekort SpA. Dit is een groep van reumatische aandoeningen waarbij met name sprake is van ontsteking in en schade van gewrichten. Dit betreft gewrichten van de wervelkolom en van de overgang van de wervelkolom naar het bekken (het SI-gewricht), maar ook andere gewrichten kunnen ontstoken zijn, zoals knieën en gewrichten in de handen. Daarnaast kan er sprake zijn van ontsteking in andere weefsels, zoals de huid (psoriasis), ogen (uveitis) en darmen (colitis ulcerosa of ziekte van Crohn). Kenmerkend voor SpA is dat het bot en kraakbeen niet alleen wordt afgebroken, zoals bij reumatoïde artritis het geval is, maar dat er vooral sprake is van overmatige aanmaak van nieuw bot, waardoor gewrichten vergroeien (ankyloseren) en stijf worden. De klinische presentatie is sterk wisselend en is afhankelijk van welke gewrichten en organen zijn betrokken bij de chronische ontsteking. Bij axiale SpA zijn met name gewrichten van de wervelkolom en het bekken ontstoken; bij perifere SpA zijn met name gewrichten buiten de wervelkolom en het bekken ontstoken, zoals knieën en gewrichten van de handen. De volgende aandoeningen, op alfabetische volgorde, vallen ook onder de groep ontstekingsreuma:
 

 • Bacteriële artritis: gewrichtsontsteking ontstaan door infectie met een bacterie waarbij er sprake is van ontstekingscellen in het gewricht
 • Chondrocalcinosis (ook wel pseudojicht genoemd): gewrichtsontsteking ontstaan door ophoping van kalkkristallen
 • Jicht: gewrichtsontsteking ontstaan door ophoping van urinezuurkristallen
 • Juveniele idiopathische artritis (JIA): jeugdreuma
 • Lyme artritis: gewrichtsontsteking bij de ziekte van Lyme, als gevolg van een tekenbeet
 • Sarcoïdose: een ontsteking in de gewrichten, de huid en/of organen als gevolg van een ophoping van witte bloedcellen
 • Syndroom van Tietze: ontsteking aan het kraakbeen tussen de ribben en het borstbeen
 • Virale artritis: gewrichtsontsteking ontstaan door infectie met een virus
   

Slijtagereuma

Artrose is de meest bekende vorm. Hierbij is het kraakbeen in gewrichten beschadigd en dunner geworden. Dit veroorzaakt pijn aan de gewrichten, met name in de handen, knieën, heupen, schouders en nek.
 

Weke delenreuma

Bij deze vormen van reuma is er sprake van pijnklachten in spieren, pezen en gewrichtsbanden. Dit zijn reumatische aandoeningen aan de weke delen rondom de gewrichten. Voorbeelden van weken delenreuma zijn:

 • Fibromyalgie: chronische pijn in spieren en bindweefsel
 • Hypermobiliteitssyndroom: pijn in de spieren door te soepele pezen en gewrichtsbanden
 • Polymyalgia reumatica (spierreuma): bij deze vorm van reuma is er sprake van pijn en stijfheid van nek, schouders en heupen
   

Overige vormen van reuma

Naast reumatische aandoeningen in gewrichten, spieren of pezen zijn er vormen die met name het bot aantasten of de huid en organen (systeemziekten).
 

Systeemziekten

Hierbij is er sprake van ontstekingen in organen en weefsels buiten gewrichten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De ziekte van Behçet: steeds terugkomende zweertjes in de mond, ontstekingen op uitwendige geslachtsdelen, oogontstekingen, huidafwijkingen, neurologische afwijkingen, gewrichtsontstekingen of afwijkingen aan de bloedvaten
 • Myositis: ontsteking van de spieren
 • Sclerodermie: aantasting van de organen door bindweefsel dat stugger en harder wordt. Voornamelijk aan huid, slokdarm, hart, nieren en longen
 • Syndroom van Sjögren: ontsteking in de traan- en speekselklieren, waardoor verminderde vorming van traanvocht en speeksel optreedt
 • Systemische lupus erythematodes (SLE): huidafwijkingen, gewrichtsklachten, waarbij ontsteking van nieren, het hart en/of de longen kan optreden
   

Botaandoeningen

Osteoporose is de meest bekende vorm en wordt ook wel botontkalking genoemd. Hierbij is er sprake van afgenomen botdichtheid en een veranderende botstructuur. Botten worden hierdoor zwakker waarder er makkelijker botbreuken ontstaan. Andere reumatische aandoeningen van de botten zijn:

 • De ziekte van Forestier, ook wel DISH genoemd: er is dan sprake van botaangroei op plaatsen waar pezen aan het bot aanhechten, vooral aan de randen van wervels
 • De botziekte van Paget: een verstoring in de botaanmaak en -afbraak dat leidt tot versnelde afbraak en vervorming van het bot
 • Sterno-costo-claviculaire hyperostose (SCCH): er is dan sprake van verhoogde botaanmaak van het sleutelbeen, het borstbeen en de ribben
   

Bindweefselziekten

Als laatste de bindweefselziekten. Dit zijn ziekten waarbij het bindweefsel in het lichaam is aangetast. Een belangrijke bindweefselziekte is MCTD (Mixed Connective Tissue Disease). Dit is een gemengde bindweefselziekte met kenmerken van andere reumatische aandoeningen, zoals SLE, sclerodermie en RA. Raadpleeg de juiste behandeling per indivduele vorm van reuma.

0319COS1125456
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request