Doorgaans stelt een reumatoloog de diagnose AS. De diagnose wordt gesteld op basis van de symptomen, de ontstekingswaarden in het bloed en met behulp van röntgenfoto’s. Heel soms wordt een echo of MRI vervaardigd, maar meestal is de diagnose te stellen met bloed- en röntgenonderzoek3,5.

 

AS – het beloop

Een van de moeilijkste dingen aan AS is de onvoorspelbaarheid van het beloop van de ziekte. Bij sommige mensen verbetert de ziekte na een eerste ernstige ontstekingsperiode (70-90% van de mensen blijft volledig onafhankelijk of is zeer beperkt geïnvalideerd, maar bij anderen nemen de beperkingen steeds verder toe in de loop van de tijd). Gelukkig zorgt de ziekte bij maar een zeer beperkt aantal mensen voor een ernstige invaliditeit. Bij sommige mensen blijft de ernst van de ziekte lange tijd constant, maar anderen gaan langzaam achteruit. Het toenemen van de klachten kan daarom onderdeel zijn van het normale, grillige beloop of een teken dat de ziekte verergert. 
Ook bij AS is het van het grootste belang om de ontsteking dusdanig aan te pakken dat blijvende schade op de lange termijn voorkomen kan worden3.

 

Referenties
3.    Patiëntenbrochure Cosentyx bij spondylitis ankylopoetica, Novartis Pharma. Geraadpleegd mei 2018.
5.    Janssens HEJM et al. NHG Standaard Artritis (eerste herziening). Huisarts Wet 2009; 52(9):439-53.

×

Ask Speakers

×

Medical Information Request