Pierre de RaadInnovatie is voor Pierre de Raad ook het bedenken van nieuwe manieren om samen te werken met de partners van Novartis. “Je moet de tijd nemen om te innoveren.”

‘Experimenteren en oplossingen leveren.’ Zo staat de waarde ‘Innovatie’ beschreven in de ‘Values and Behaviors’ van Novartis. Pierre de Raad (38), directeur Respiratory, kan zich daar helemaal in vinden: “Innovatie gaat niet alleen maar over patenten. Novartis heeft meer te bieden dan alleen geneesmiddelen. We bedenken ook nieuwe manieren van samenwerken met onze partners. Een recent voorbeeld is dat wij met zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland) een Pay-for-Performance overeenkomst voor één van onze middelen hebben afgesloten. Novartis en zorgverzekeraars zetten met de gemaakte afspraken in op zinnige zorg en het terugdringen van administratieve lasten voor zorgverleners. Het was een langdurig proces, maar als je echt wilt innoveren, moet je daar je tijd voor nemen.
 

Sterke geschiedenis

Als hoofd van de afdeling Respiratory in Nederland voelt Pierre zich verantwoordelijk voor zijn team en de vele patiënten in Nederland die lijden aan longziektes. “Novartis heeft een sterke geschiedenis in het verbeteren van de zorg van patiënten met luchtwegaandoeningen. We blijven ons inzetten voor het verstrekken van het juiste geneesmiddel voor de juiste patiënt op het juiste moment en de juiste manier.”

Naast de verantwoordelijkheid voor zijn eigen team, zit Pierre ook in de directie van Novartis. “Ik mag in die hoedanigheid mee beslissen over onze andere franchises. Ik wil samen succesvol zijn en blijven. Dat zijn zaken waar ik blij van word.”
 

Blik gericht op de toekomst

Om succesvol te zijn en te blijven, investeert Pierre in zichzelf. Naast de twee petten die hij op heeft bij Novartis, is hij op dit moment bezig met een masteropleiding sociaal organisatorische bedrijfskunde  aan de Radboud Universiteit. “Na alle tentamens te hebben gehaald begin ik nu aan de laatste fase van de opleiding, het scriptieonderzoek.” De onderzoeksvraag moet nog worden geformuleerd, maar het heeft in ieder geval betrekking op de Nederlandse Novartis organisatie.”
 

1104432
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request