Praktisch overzicht voor de geneesmiddelencommissie

Omalizumab toonde significante verbetering aan in endoscopische, klinische en zelf-gerapporteerde uitkomstmaten (o.a. kwaliteit van leven) bij patiënten met CRSwNP t.o.v. placebo1. Xolair staat op een gelijke plaats in de behandeling van CRSwNP als de andere beschikbare biologicals.​2

​AIP (apr.2021-heden): €288,64 (150 mg) en €144,32 (75 mg)

€7.505 per patiënt per jaar (o.b.v. de meest gangbare dosering 300 mg/4 weken)

​Vergoeding: Add-on per 1 september 2020​

Indicatie ID: 2748 (CRSwNP, aanvullende therapie (Volw.))
 

Meer informatie over de bekostiging van biologicals?
Download het PDF of neem contact op met één van onze productspecialisten.

Download PDF
 

Pay-for-performance overeenkomst met Zorgverzekeraars Nederland voor omalizumab

Pay-for-Performance: Novartis betaalt de geneesmiddelkosten voor nieuwe patiënten die niet responderen op omalizumab op jaarlijkse basis terug aan zorgverzekeraars. Het aantal patiënten dat niet respondeert, wordt bepaald op basis van real-world evidence.

Behandelaar: ​

  • De zorgverzekeraar geeft aan dat alle patiënten, die volgens de richtlijnen voor ernstig allergisch astma, chronische spontane urticaria en chronische rinosinusitis met neuspoliepen in aanmerking komen voor omalizumab, hiermee behandeld kunnen worden. 
  • Het blijft van belang om het benodigde budget voor omalizumab binnen het ziekenhuis te reserveren. Overleg hiervoor tijdig met de ziekenhuisapotheker over het huidige en het komende kalenderjaar. 
  • Het percentage non-responders in uw ziekenhuis hoeft niet geregistreerd te worden voor terugbetaling van omalizumab. Dit % is bepaald o.b.v. 14 publicaties en heeft daarmee geen administratieve last tot gevolg.

Apotheker​:

  • Er vindt geen afslag plaats voor omalizumab. Zorgverzekeraars betalen 100% van de gedeclareerde geneesmiddelkosten voor omalizumab terug. Mocht u signalen ontvangen die hiervan afwijken, kunt u contact opnemen met Novartis. 
  • Houd contact met de behandelaren over het benodigde budget voor verschillende behandelingen met omalizumab (ernstig allergisch astma, chronische spontane urticaria en chronische rinosinusitis met neuspoliepen) zodat de aanvraag van het budget optimaal verloopt. 

Meer informatie over de bekostiging van biologicals?​
Neem contact op met één van onze productspecialisten.​

 

Referenties:
1. Gevaert P, Omachi TA, Corren J, Mullol J, Han J, Lee SE, et al. Efficacy and safety of omalizumab in nasal polyposis: 2 randomized phase 3 trials. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2020 ​
2. Fokkens WJ, Lund V, Bachert C, Mullol J, Bjermer L, Bousquet J, et al. EUFOREA consensus on biologics for CRSwNP with or without asthma. Allergy. 2019;74(12):2312-9. 

Beoordeel content: 
0
Nog geen beoordelingen
0321NP191323
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request