Inhalatorkeuze
Een inhalator kiezen, is maatwerk. Want elke patiënt is uniek. Tegelijkertijd zijn er heel veel inhalatoren op de markt, waardoor het lastig is door de bomen het bos te blijven zien. Hoe maakt u dan toch de juiste ‘match’ tussen inhalator en patiënt? Op deze pagina zetten we een aantal hulpmiddelen op een rij, die u helpen om het overzicht te behouden en tot een weloverwogen keuze te komen.

 

Overzicht inhalatiemedicatie COPD
Dit document geeft u een overzicht van alle beschikbare inhalatiemedicatie op het gebied van COPD, ingedeeld naar medicatieklasse en naar inhalatortype. Ook ziet u of de inhalatiemedicatie eenmaal daags, tweemaal daags of kortdurend moet worden toegediend. Verder staan op de kaart zogeheten ‘straatjes’ afgebeeld. Een straatje wordt gevormd door inhalatoren die qua inhalatietechniek en instructie bijna identiek zijn. Kiest u voor inhalatoren die samen een straatje vormen, dan kan uw patiënt gedurende zijn ziekte met hetzelfde type inhalator behandeld worden. Dit is in lijn met het advies van de LAN om patiënten zo min mogelijk te laten wisselen van inhalatortype. Wilt u meer weten over straatjes? Tobias Nederkoorn, Medical Scientific Liaison bij Novartis Pharma, schreef er een blog over.

Bestel overzicht Inhalatiemedicatie COPD

 

Inhalatorkeuzeroute en overzicht interne weerstanden
Kan uw patiënt de adem vijf tot tien seconden inhouden? Beschikt hij over voldoende inspiratoire kracht? En is de hand-longcoördinatie goed genoeg? Deze en andere relevante vragen maken deel uit van de Inhalatorkeuzeroute. Dit is een beslisboom, ontwikkeld door inhalatietechnoloog Paul Hagedoorn et al. Met als doel u te helpen bij de selectie van de meest geschikte inhalator voor uw patiënt. Want de keuze in inhalatoren is groot en elke patiënt is anders. Op de achterkant van de Inhalatorkeuzeroute vindt u een overzicht van inhalatoren, ingedeeld naar interne weerstand: laag, middel, hoog. De interne weerstand van een inhalator bepaalt of uw patiënt rustig of krachtig moet inhaleren. Hierbij geldt: een lage interne weerstand betekent rustig inhaleren, een hoge interne weerstand krachtig inhaleren.

Bestel kaart Inhalatorkeuzeroute

 

Interview inhalatietechnoloog/onderzoeker Paul Hagedoorn
Volgens onderzoeker en inhalatietechnoloog Paul Hagedoorn, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, bestaat er niet één inhalator die past bij álle patiënten. Een inhalator kiezen is maatwerk: het gaat om de juiste ‘match’ tussen inhalator en patiënt. Welke overwegingen spelen hierbij een rol? U leest het in het interview met Hagedoorn. In het artikel vertelt de onderzoeker ook welke inhalatiefouten er over het algemeen veel worden gemaakt, hoe belangrijk inhalatie-instructie is en welke misvattingen er zoal bestaan over bepaalde typen inhalatoren.

Lees interview met Paul Hagedoorn

1019COPD1243666
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request