Xolair is geregistreerd als aanvullende behandeling om de astmacontrole te verbeteren bij volwassen en adolescente patiënten (12 jaar en ouder) en kinderen van 6-12 jaar met ernstig persistent allergisch astma, die een positieve huidtest hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen een permanent aanwezig aero-allergeen en overdag regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts wakker worden en die last hebben gehad van meerdere gedocumenteerde ernstige astma-exacerbaties ondanks de dagelijkse hoge dosis inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde langwerkende beta2-agonist. Voor volwassen en adolescente patiënten (12 jaar en ouder) geldt tevens dat zij een verminderde longfunctie hebben (FEV1<80%).

Meer over Xolair®

 

Referentie
Xolair® (SmPC) zie www.novartis.nl voor de meest recente versie.

0520XOL1325178
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request