Richtlijnen en zorgstandaarden bij astma
Voor de diagnose en behandeling van astma bestaan verschillende richtlijnen. Het doel van de behandeling van volwassen patiënten met astma is optimale astmacontrole: een goede astmacontrole afgestemd op de individuele behandeldoelen van de patiënt. Onder een goede astmacontrole verstaan we:

  • Overdag en ’s nachts geen klachten
  • Geen beperkingen
  • Normale spirometrie, al dan niet met het gebruik van medicatie:
    • Een zo laag mogelijke dosering,
    • Zo min mogelijk aantal toedieningen
    • Zo min mogelijk bijwerkingen

 

Referentie: Smeele I, et al. NHG-Standaard Astma bij volwassenen (derde herziening). Huisarts Wet 2007;50(11):537-51.
 

NHG-richtlijn
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft als doel dat huisartsen hun beroep wetenschappelijk verantwoord uitoefenen. De NHG-Standaard Astma bij volwassenen geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en monitoring van astma bij volwassen patiënten.

Lees meer

Referentie: Smeele I, et al. NHG-Standaard Astma bij volwassenen (derde herziening). Huisarts Wet 2007;50(11):537-51.
 

GINA-richtlijn
Global Initiative for Asthma (GINA) bestaat uit een internationaal gezelschap van astma-experts. Zij stelt zich tot doel internationale samenwerking te bevorderen en zo kennis over astma te verspreiden. De GINA-richtlijn is erop gericht de zorg aan mensen met astma wereldwijd verbeteren. Het bevat aanbevelingen voor zorgverleners om medicatie beter beschikbaar en meer toegankelijk te maken. Bovendien spoort het zorgverleners aan behandelprogramma’s voor astma te implementeren. Het GINA-rapport wordt jaarlijks geüpdatet en naar diverse talen vertaald. Naast het algemene GINA-rapport (en de bijbehorende pocket guide) heeft GINA ook een specifieke pocket guide voor moeilijk behandelbaar en ernstig astma.

Lees meer

Referentie: GINA 2020, Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 
 

NVALT-richtlijn ernstig astma
De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)-richtlijn behandelt de diagnostiek en behandeling van ernstig astma. Patiënten met ernstig astma hebben onvoldoende baat bij de huidige behandelrichtlijnen. De NVALT-richtlijn doet daarom aanbevelingen aan longartsen ten aanzien van begripsbepaling en behandeling van deze doelgroep. De werkgroep bestaat uit longartsen die werkzaam zijn in perifere opleidingsklinieken, academische ziekenhuizen en astmacentra.

Lees meer

Referentie: Richtlijn diagnostiek en behandeling van ernstig astma, 2012. Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziektien en tuberculose.

Beoordeel content: 
0
Nog geen beoordelingen
0520XOL1338177
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request