Inzichten en oplossingen voor de Nederlandse astmazorg

Astma is een aandoening met een hoge ziektelast, die niet alleen de patiënt, maar ook zijn of haar omgeving aanzienlijk kan beïnvloeden.1 Op welke wijze kunnen de hobbels die patiënten – maar ook behandelaars – tegenkomen bij het uitstippelen van de astmabehandeling zo goed mogelijk ‘glad gestreken’ worden, zodat een optimale astmazorg voor iedereen haalbaar is? 

Vanuit die gedachte heeft Novartis Pharma B.V. begin 2018 het initiatief genomen tot ‘Astmazorg onderweg’. Doel hiervan is om – samen met alle betrokken zorgpartijen – inzicht te krijgen in de reis die de patiënt met astma aflegt, knelpunten te identificeren en oplossingen daarvoor aan te dragen waarmee de astmazorg geoptimaliseerd kan worden. Door het in kaart brengen van de perspectieven van zowel zorgverleners, beleidsmakers én patiënten, zijn drie belangrijke knelpunten in en rondom de astmazorg geïdentificeerd: 1) onvoldoende therapietrouw en zelfmanagement, 2) de diagnose duurt te lang en 3) gebrek aan transmurale afspraken over communicatie en verantwoordelijkheden.
 
Oplossingen vanuit de praktijk
In een speciale werkgroepbijeenkomst – waarin zowel longartsen, kaderartsen, POH’s, beleidsmedewerkers, vertegenwoordigers van de patiëntverenigingen, apothekers, een medewerker van de Long Alliantie Nederland en een longverpleegkundige vertegenwoordigd waren – zijn vervolgens nieuwe/bestaande projecten en initiatieven aangedragen die deze knelpunten kunnen ondervangen. Tevens is aan de orde gekomen op welke manier Novartis samen met zorgpartijen een bijdrage kan leveren aan deze oplossingen. Een greep uit de voorgestelde ideeën:

  • Ziektelastmeter aan de patiënt meegeven zodat hij of zij dit zelf kan invullen en verschillen (verbetering) kan zien
  • Een zorgpad voor (ernstig) astma, gebaseerd op het COPD-zorgpad
  • Het ontschotten van astmazorg – naar Gronings voorbeeld – waarmee de tijd tot diagnose enorm verkort kan worden
  • Het ontwikkelen van smart inhalatoren ter bevordering van de therapietrouw
  • Het behandelplan via een speciale app

 
Nieuwsgierig naar de andere creatieve ideeën die naar voren zijn gekomen?
Vraag het volledige rapport ‘Astmazorg onderweg, Inzichten en oplossingen voor de Nederlandse astmazorg’ aan.

Rapport aanvragen >>

Misschien heeft u zelf ook een goed idee of wilt u meedenken over de manier waarop de astmazorg verbeterd kan worden?
Dan nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen! Bel of mail Ahmed Mokhtari (Disease Project Manager) via [email protected] / 06-53 97 85 93.
Astmazorg is immers een dynamisch veld dat continu in beweging is; met een gezamenlijke aanpak moet het mogelijk zijn iedere patiënt met astma de ‘reis door de zorgroute’ te bieden die bij hem of haar past waarmee tevens de beste behandeling voor hem of haar in beeld komt.

Referentie
1. M. Heijmans. Meer dan helft astmapatiënten heeft ziekte niet onder controle. NIVEL, April 2007.

Beoordeel content: 
0
Nog geen beoordelingen
1121ASTMA107520
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request