Naast het onderzoek in het Novartis Institute voor BioMedical Research (NIBR) werkt Novartis ook graag samen met externe organisaties zoals academische centra, want samen weet je meer dan alleen. Ook publiceert Novartis veel onderzoeksresultaten, zodat andere organisaties gebruik kunnen maken van onze informatie.

Delen van resultaten

Zo publiceert Novartis sinds 2005 als één van de eerste geneesmiddelenontwikkelaars resultaten uit fase 2 t/m 4 onderzoek. Vanaf 2009 plaatst Novartis ook fase 1 resultaten op de website. Ook informeert Novartis sinds 2016 patiënten die meedoen aan het medische onderzoek, over de resultaten van de klinische studie waaraan zij deelnemen.

Op verzoek deelt Novartis met gekwalificeerde onderzoekers gegevens (anoniem) op patiëntniveau voor verdere analyse. Deze verzoeken worden beoordeeld door een onafhankelijk panel. Ook hebben we samen met het Broad Institute (een gezamenlijk onderzoeksinstituut van de Amerikaanse universiteiten Harvard en MIT) een encyclopedie uitgebracht met genetische en moleculaire informatie over bijna 1000 kankercellijnen: de Broad-Novartis Cancer Cell Line Encyclopedia. Hiermee kunnen onderzoekers beter bepalen welke patiënten het meest baat hebben bij een bepaald medicijn.

Internationale en nationale samenwerkingen

Naast onze eigen klinische (oncologische) onderzoeken die wereldwijd in vele honderden ziekenhuizen worden uitgevoerd, ondersteunt Novartis ook wetenschappelijk onderzoek op initiatief van een onafhankelijke onderzoeker of ziekenhuis. We noemen dit Investigator Initiated Trials (IIT’s). Novartis verstrekt het geneesmiddel of biedt financiële steun voor het uitvoeren van de studie. Iedere financiële ondersteuning is bedoeld voor wetenschappelijke activiteiten, zonder commerciële betrokkenheid of winstoogmerk.

Een grote Nederlandse IIT waar Novartis aan meewerkt, is de DRUP (Drug Rediscovery Protocol) studie. Hiervoor bieden geneesmiddelenontwikkelaars hun innovatieve kankermedicijnen gratis aan onderzoekers aan om deze te testen bij patiënten voor wie geen behandeling meer beschikbaar is. In ruil hiervoor houden de artsen bij hoe de patiënten op deze middelen reageren. Zo worden nieuwe aanknopingspunten eventueel eerder ontdekt.

Heeft u als professional een idee voor een IIT met Novartis? Neem dan contact met ons op over een samenwerking! 

Samenwerken met en voor patiënten

Door samen te werken met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars ontwikkelen we gemeenschappelijke kennis die de toegang tot en toepassing van onze geneesmiddelen verbetert. Van patiëntenorganisaties leren we hoe de patient journey eruit ziet; het traject dat een patiënt doorloopt tijdens zijn of haar ziekte. We leren hierdoor welke specifieke behoeften patiënten hebben. Van zorgaanbieders leren we wat de toepasbaarheid is van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en welke randvoorwaarden daarbij gelden. Van zorgverzekeraars leren we hoe onze innovaties passen binnen hun beleid.

Samenwerken met Novartis brengen niet alleen onszelf nieuwe inzichten, maar zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties krijgen er ook veel voor terug. Zo staat Novartis in de top 4 van bedrijven die het beste voldoen aan de verwachtingen van patiënten en patiëntengroepen. Deze ranking is gebaseerd op een onderzoek onder ruim 1500 patiëntengroepen.

Novartis samenwerking onderzoek

Onderschrift: De Novartis ‘Patient Declaration’ beschrijft wat patiënten van Novartis mogen verwachten.

Ook heeft Novartis Nederland in 2008 de Patient Academy opgericht, om patiëntenorganisaties structureel te ondersteunen. Via de Patient Academy biedt Novartis patiëntenorganisaties de mogelijkheid hun professionaliteit te vergroten op het gebied van belangenbehartiging, beleidsontwikkeling en financiering van de zorg. Door het faciliteren van workshops en informatiesessies ondersteunt de Patient Academy verschillende patiëntenverenigingen. Actuele trends en ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg dienen als uitgangspunt. Jaarlijks organiseren we zes bijeenkomsten. 

Lees hier wat patiënten verder van Novartis mogen verwachten.

Beoordeel content: 
0
Nog geen beoordelingen
0820ONC1362234
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request