Prof. dr. Ron Mathijsen geeft een overview van nieuwe data en inzichten over personalized medicine zoals die tijdens ESMO 2019 werden gepresenteerd.

Lees meer

1020ONCO86335

Dr. Paul Roepman van de Hartwig Medical Foundation presenteert de WIDE studie, naar de haalbaarheid en meerwaarde van implementatie van WGS als standaard diagnostische tool bij gemetastaseerde kanker.Lees meer

1020ONCO86335

Internist-oncoloog en promovendus Janneke Walraven doet promotieonderzoek naar het functioneren van het MDO en presenteert de resultaten van haar landelijk onderzoek naar het functioneren van het huidige oncologisch multidisciplinaire overleg.Lees meer

0920ONC1374015

Zoals bij elk medicijn kunnen bij het gebruik van Votrient (pazopanib) bijwerkingen optreden. Als een patiënt veel last heeft van bijwerkingen kan de kwaliteit van leven sterk verminderd worden. In het geval van ernstige of onaanvaardbare bijwerkingen is mogelijk een dosisaanpassing nodig. Lees hieronder meer over de mogelijke bijwerkingen en hoe deze het beste gemonitord kunnen worden....Lees meer

1220VTR130063

Votrient (pazopanib) is bij volwassenen geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom (RCC, Renal Cell Carcinoma) en voor patiënten die eerder een cytokinebehandeling hebben ondergaan voor het gevorderde stadium van de ziekte.

Votrient is ook geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met bepaalde subtypes van gevorderd wekedelensarcoom (STS,...Lees meer

1220VTR130063
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request