Mammacarcinoom; wat is het?

In Nederland worden jaarlijks bijna 17.000 mensen gediagnosticeerd met een mammacarcinoom. Het is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. Een mammacarcinoom komt in mindere mate ook bij mannen voor, 1% van alle borstkankerpatiënten is man. Novartis richt zich in haar onderzoeken en ontwikkeling van medicatie voornamelijk op het gemetastaseerd mammacarcinoom. Bij de behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom is het ons doel om het leven van de patiënt te verlengen, met daarbij een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

Een beknopte samenvatting van de actuele stand van zaken bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met mammacarcinoom is te vinden in het compendium borstkanker

 

Soorten gemetastaseerd mammacarcinoom

Gemetastaseerd mammacarcinoom is te verdelen in drie verschillende soorten

1. Hormoongevoelig (HR+) gemetastaseerd mammacarcinoom

Van hormoongevoelig mammacarcinoom is sprake wanneer de borstkanker groeit onder invloed van de vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en/of progesteron. Afhankelijk van de behandeling en respons van de patiënt in de adjuvante setting wordt een behandelplan gemaakt voor de gemetastaseerde setting. Voor HR+ gemetastaseerd mammacarcinoom bestaat deze behandeling meestal uit endocriene therapie, vaak gecombineerd met een doelgerichte therapie, zoals een CDK4/6-remmer.

2. HER2-positief gemetastaseerd mammacarcinoom (HER2+)

Bij HER2-positieve borstkanker is sprake van overexpressie van het HER2 eiwit in de tumor. Behandeling gebeurt door middel van doelgerichte therapie, waarmee het HER2-eiwit geblokkeerd wordt. 

3. Triple negatief (TNBC) gemetastaseerd mammacarcinoom

Wanneer er sprake is van triple negatieve borstkanker heeft de tumor geen receptoren voor oestrogeen (ER) en progesteron (PR), en is er geen sprake van overexpressie van het HER2 eiwit. Op dit moment is dit soort mammacarcinoom te behandelen met chemotherapie en in sommige gevallen ook met PARP-remmers. Nieuwe behandelvormen zijn in ontwikkeling

 

Behandelmogelijkheden

De medicijnen die Novartis op dit moment aanbiedt op het gebied van mammacarcinoom zijn doelgerichte medicijnen. 

 • Een niet-steroïde aromataseremmer 
  voor de (neo-) adjuvante behandeling van postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptor positieve invasieve borstkanker in een vroeg stadium 
  of
  voor de behandeling van postmenopauzale vrouwen in een gevorderd stadium
 • Een HER2-remmer, een doelgerichte tyrosinekinase-remmer voor de behandeling van volwassen patiënten met borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van HER2 (ErbB2) vertoont in combinatie met verschillende therapieën
 • Een CDK4/6-remmer voor de behandeling van pre- en postmenopauzale vrouwen met lokaal gevorderde of gemetastaseerde HR-positieve HER2-negatieve borstkanker;
 • Een mTOR-remmer, een proteïnekinase-remmer gericht op patiënten met  gemetastaseerde hormoonreceptor-positieve, HER2-negatieve borstkanker. Deze mTOR-remmer is geschikt voor postmenopauzale vrouwen, die een eerdere behandeling met niet-steroïde aromataseremmers hebben gehad. 
 • Een PI3K-remmer, een kinase-remmer voor de behandeling van postmenopausale vrouwen en mannen met lokaal gevorderde of gemetastaseerde HR-positieve, HER2-negatieve borstkanker, bij wie de kanker niet heeft gereageerd op andere hormoonbehandeling en die een bepaalde verandering (mutatie) hebben in het gen dat PIK3CA heet.
   

 

Voor de volledige up-to-date informatie over onze medicijnen en eventuele bijwerkingen verwijzen we u graag door:

Informatie over de aromataseremmer van Novartis > 
Informatie over de HER2-remmer van Novartis > 
Informatie over de CDK4/6-remmer van Novartis > 
Informatie over de mTOR-remmer van Novartis > 
Informatie over de PI3K-remmer van Novartis > 

 

Novartis en het mammacarcinoom

Een belangrijke pijler bij Novartis is precision medicine. Wij geloven namelijk dat de behandeling bij de patiënt moet passen en niet andersom. In het geval van mammacarcinoom vallen de meeste behandelingen onder doelgerichte (precision) therapie en personalized medicine.

Kijk hier naar een overzicht van nieuwe data en inzichten over personalized medicine zoals die tijdens ESMO 2019 werden gepresenteerd.

 

Vergoeding doelgerichte medicatie 

De aromataseremmer, HER2-remmer, CDK4/6-remmer, de mTOR-remmer en de PI3K-remmer van Novartis worden allen vergoed. 

 

Focusgebied onderzoek

Bij Novartis staat het onderzoek naar en het ontwikkelen van medicatie voor borstkanker al lange tijd centraal. Naast afgeronde klinische onderzoeken blijven we andere medicijnen en methoden ontwikkelen voor de doelgerichte behandeling van het mammacarcinoom.
Meer lezen over de lopende klinische onderzoeken op het gebied van borstkanker?
Zie het overzicht van de Borstkanker Onderzoek Groep, BOOG

 

Focusgebied patiënten samenwerking 

Samenwerking met patiëntenorganisaties en informatie voor patiënten:
-    Borstkanker Vereniging Nederland (BVN)
-    Kanker.nl
-    Mammarosa
-    KWF Kankerbestrijding
-    Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK)

 

0720ONC1352616
 

Vraag dit boekje aan voor uw patiënten in de webshop.

Beoordeel content: 
0
Nog geen beoordelingen
0121NVS138675
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request