Zoals bij elk medicijn kunnen bij het gebruik van Votrient (pazopanib) bijwerkingen optreden. Als een patiënt veel last heeft van bijwerkingen kan de kwaliteit van leven sterk verminderd worden. In het geval van ernstige of onaanvaardbare bijwerkingen is mogelijk een dosisaanpassing nodig. Lees hieronder meer over de mogelijke bijwerkingen en hoe deze het beste gemonitord kunnen worden.Lees meer

0619VTR1173172

Votrient (pazopanib) is bij volwassenen geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom (RCC, Renal Cell Carcinoma) en voor patiënten die eerder een cytokinebehandeling hebben ondergaan voor het gevorderde stadium van de ziekte. 

Votrient is ook geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met bepaalde subtypes van gevorderd wekedelensarcoom (STS,Lees meer

0619VTR1173172

De aanbevolen dosering voor de behandeling van volwassen patiënten met RCC of STS is 800 mg pazopanib eenmaal daags. 

Dosisaanpassingen (verhoging of verlaging) moeten gebeuren met stapsgewijze verhogingen of verlagingen van 200 mg, gebaseerd op de individuele verdraagbaarheid om zo bijwerkingen te beheersen. De dosering pazopanib mag de 800 mg niet overschrijden.

Lees meer

0619VTR1173172

Voor de verspreiding van tumoren is de toegang tot bloedvaten essentieel. Tumorcellen hebben voedingsstoffen en zuurstof nodig om te kunnen overleven, te groeien en te verspreiden.1 Om deze reden zorgen tumoren ervoor dat er nieuwe bloedvaten gaan groeien uit bestaande bloedvaten, de zogenaamde angiogenese. Zonder angiogenese kunnen tumoren niet groter worden dan ongeveer 1 mmLees meer

0619VOT1906696389
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request