Urticaria is een aandoening die in de Nederlandse huisartsenpraktijk vaak wordt gediagnosticeerd; ongeveer 1 op de 5 mensen heeft er minimaal eenmaal in zijn of haar leven last van.1 De ziekte kan – zeker wanneer het de chronische vorm betreft – gepaard gaan met een forse ziektelast. 

Aanhoudende hevige jeuk kan een patiënt letterlijk ‘platleggen’ waardoor relatie, werk en het onderhouden van sociale contacten ernstig onder druk kunnen komen te staan. Inzichten over en kennis van de behandelopties van urticaria zijn dan ook cruciaal bij het optimaal behandelen en begeleiden van deze patiënten. 
Met het verschijnen van de nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem (najaar 2019) krijgt de huisarts nu de meest recente inzichten op het gebied van pathofysiologie, diagnose, behandeling en follow-up van patiënten met deze aandoening(en) in handen.2 Met deze richtlijn heeft de huisarts een pragmatisch opgezette handleiding binnen bereik om patiënten in de eerste lijn adequaat en daarmee zo optimaal mogelijk te behandelen.

Klik op onderstaande afbeelding om het themanummer over deze nieuwe NHG-behandelrichtlijn te downloaden.

NHG-behandelrichtlijn downloaden

 

Referenties
1.    Krabben G, et al. Urticaria: meestal geen allergische reactie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1861.
2.    Verburg A, Wiersma Tj. NHG-Behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem. Versie 2.0 oktober 2019. Beschikbaar via https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/urticaria-en-angio-oedee....

0220CSU1312670
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request