Votrient (pazopanib) is bij volwassenen geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom (RCC, Renal Cell Carcinoma) en voor patiënten die eerder een cytokinebehandeling hebben ondergaan voor het gevorderde stadium van de ziekte. 

Votrient is ook geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met bepaalde subtypes van gevorderd wekedelensarcoom (STS, Soft Tissue Sarcomas) die eerder chemotherapie voor de gemetastaseerde ziekte hebben ondergaan of bij wie binnen 12 maanden na (neo-) adjuvante therapie progressie is opgetreden. 

Raadpleeg de samenvatting van productkenmerken (SmPC) voor een volledig overzicht van de subtypes sarcomen waarvoor Votrient geregistreerd is. 
 

Referentie

1. SmPC Votrient geraadpleegd via www.novartis.nl/medicijnen/votrient

Beoordeel content: 
0
Nog geen beoordelingen
1220VTR130063
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request