Positief ESMO-advies voor het gebruik van eerstelijns pazopanib
De European society for medical oncology (ESMO) adviseert pazopanib als eerstelijnsbehandeling bij niercelcarcinoom in de Europese klinische richtlijnen voor niercelcarcinoom. Lees hier het gehele ESMO-advies1

Positief advies European Association of Urology
De European Association of Urology (EAU) adviseert pazopanib als eerstelijnsbehandeling bij niercelcarcinoom. Lees hier het gehele EAU-advies2.

Positief advies commissie BOM voor pazopanib bij RCC
In 2011 oordeelde de commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (commissie BOM) over het gebruik van Votrient bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd niercelcarcinoom. De commissie BOM gaf een positief advies voor het gebruik van Votrient, zowel in de eerste lijn als na eerdere behandeling met cytokinen.

Vergoeding
De Commissie Farmaceutische Hulp van het College voor Zorgverzekeringen oordeelde verder dat pazopanib als onderling vervangbaar met sunitinib kan worden beschouwd op grond van gelijksoortig indicatiegebied, gelijke toedieningswijze en de afwezigheid van klinisch relevante verschillen in de eigenschappen. Het medicijn wordt daarom vergoed door de zorgverzekeraar na voorschrijving door een geregistreerd arts. Votrient is uitsluitend op recept verkrijgbaar. Zie ook de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen.
 

Referenties

1. B Escudier et al. Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, Annals of Oncology, Volume 30, Issue 5, May 2019, Pages 706–720
2. B. Ljungberg et al. EAU Guidelines on Renal Cell Carcinoma. Retrieved from https://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-RCC-Guidelines-2018-large-text.pdf July 1st, 2019
3. CieBOM advies Votrient RCC, 2011 met link naar https://www.nvmo.org/bom/pazopanib-bij-lokaal-gevorderd-of-gemetastaseerd-vergevorderd-niercelcarcinoom/?meta

0619VTR1173172
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request