Richtlijnen en vergoeding Piqray | Novartis

Richtlijnen Piqray

Bekijk hier de behandelrichtlijn voor gevorderde, hormoongevoelige borstkanker.

 

Registratie

Positief advies EMA/CHMP voor Piqray bij borstkanker1
In 2020 gaf de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van de European Medicines Agency (EMA) een positief advies voor gebruik van Piqray bij de behandeling van HR-positieve, HER2-negatieve, gevorderde borstkanker, in combinatie met fulvestrant, in postmenopauzale vrouwen en mannen die eerder zijn behandeld met endocriene therapie.

EC Decision
De EC heeft naar aanleiding van dit advies in 28 juli 2020 haar goedkeuring gegeven. De registratietekst luidt als volgt:

Piqray is geïndiceerd in combinatie met fulvestrant voor de behandeling van postmenopauzale vrouwen, en mannen, met lokaal gevorderde of gemetastaseerde hormoonreceptor (HR)-positieve, humane epidermale-groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve borstkanker met een PIK3CA-mutatie na ziekteprogressie volgend op endocriene therapie als monotherapie.

Raadpleeg de samenvatting van de productkenmerken voor meer informatie over de behandeling met Piqray hier.

 

Positief advies van de Commissie BOM

De SOLAR-1 studie is beoordeeld door de Commissie BOM. De commissie constateert dat de mediane PFS toenam van 5,7 naar 11,0 maanden. De resultaten van dit eindpunt voldoen aan de PASKWILcriteria voor een positief advies. 
De commissie wijst op de bijwerkingen tijdens de behandeling met Piqray + fulvestrant: 
Vervroegd staken van de behandeling (25%) en ernstige bijwerkingen komen frequent voor; 41% toename van toxiciteit graad 3-4 ten opzichte van placebo, waarvan de meest voorkomende diarree (6,7 %), huiduitslag (9,9 %) en hyperglykemie (36,6%).

Download hier het advies

Vergoeding Piqray

Piqray valt onder de Medisch Specialistische Zorg (MSZ) en is na EMA-registratie voor patiënten onderdeel van het verzekerde pakket (Piqray is geen sluisproduct).

Voor de declaratie binnen ziekenhuizen is een add-on declaratietitel en een indicatiecode aangevraagd bij de NZa en CieBAG. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, zullen wij u hierover informeren.

Als ziekenhuis dient u in overleg met uw zorgverzekeraars zorg te dragen voor voldoende financiële middelen zodat u de behandeling van patiënten met Piqray kunt declareren.

 

Vragen?

Heeft u intussen al vragen over de toepassing van Piqray bij (één van) uw patiënten?
Neem dan contact op met de medische afdeling:

Bibi Blijham bibi.blijham@novartis.com

Astrid Timmerhuis astrid.timmerhuis@novartis.com

Referenties

1. CHMP/EMA advies Piqray borstkanker 2020, bekijk op https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/piqray
2. Advies Commissie BOM, Medische Oncologie, oktober 2020.

1020PIQ100938
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request