Meer leven voor jonge vrouwen met uitgezaaide borstkanker | Novartis

Er is goed nieuws voor pre- en perimenopauzale vrouwen met HR+, HER2- uitgezaaide borstkanker. 

Snel naar patiënten met HR+, HER2- mBC en levermetastasen.
Snel naar uitstel van chemotherapie.
Snel naar kwaliteit van leven.
Snel naar hoogste score ESMO-MCBS voor Kisqali.

 

Lees meer over de impact van leeftijd op de prognose bij borstkanker.

 

MONALEESA-7 is de enige studie die een significante overlevingswinst laat zien door toevoeging van de CDK4/6-remmer Kisqali, voor deze specifieke groep patiënten.1,2 
Kisqali in combinatie met endocriene therapie geeft een significante risicoreductie op overlijden van 24%; patiënten behandeld met Kisqali plus een niet-steroïdale aromataseremmer (NSAI) en gosereline leefden bijna een jaar langer dan patiënten met enkel een NSAI en gosereline (mediane overall survival 58,7 vs. 47,7 maanden). Dit is de langst gerapporteerde overlevingswinst voor premenopauzale vrouwen met HR+, HER2- mBC.2
 

Hurvitz on MONALEESA-7

In deze video bespreekt Sara A. Hurvitz, medisch oncoloog in het UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center, het belang van de overal survival data uit de MONALEESA-7 studie.

Klik hier voor de wetenschapspagina MONALEESA-7 studie voor overall survival (OS) in de NSAI subgroep.

Patiënten met HR+, HER2- mBC en levermetastasen

In de MONALEESA-7 studie had 55% van de patiënten die behandeld werden met Kisqali+NSAI+gosereline levermetastasen.
Levermetastasen zijn een indicatie voor een slechte prognose bij vrouwen met HR+, HER2- mBC: De mediane overleving van vrouwen met nieuw gediagnosticeerde HR+, HER2- mBC en levermetastasen is minder dan 2 jaar. 
Overall survival (OS) is substantieel lager voor patiënten met levermetastasen versus zonder levermetastasen.4  

Een 47% risicoreductie op overlijden werd behaald voor premenopauzale patiënten met levermetastasen, die behandeld werden met Kisqali+NSAI+gosereline.3

Klik hier voor de wetenschapspagina MONALEESA-7 studie voor OS in de subgroep NSAI met levermetastasen.

Uitstel van chemotherapie

Meer dan een jaar winst in uitstel van chemotherapie. De update van de OS-data laat ook voor uitstel van chemotherapie een aanhoudend voordeel zien voor patiënten. Hiermee reikt het voordeel van Kisqali verder dan de initiële therapie.1,2 

Tijd tot de eerstvolgende chemotherapie voor de intention-to-treat (ITT) populatie.2

Klik hier voor de wetenschapspagina MONALEESA-7 studie voor uitstel chemotherapie.

Kwaliteit van leven

De kwaliteit van leven is langer behouden voor patiënten die met Kisqali zijn behandeld vergeleken met de placebogroep.
 


In deze video bespreekt medisch oncoloog Joanna Kufel, werkzaam aan de universiteit van Poznan voor medische wetenschappen vakgroep oncologie, het belang van verbetering in de kwaliteit van leven en werkproductiviteit, die zijn aangetoond in de MONALEESA-7 studie. Klik hier voor de videotekst.

Klik hier voor de wetenschapspagina MONALEESA-7 studie voor HRQoL.

Hoogste score ESMO-MCBS voor Kisqali 

Kisqali is de enige CDK4/6-remmer die een 5 scoort op de ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS) binnen eerstelijnsstudies.6
prof. Singer over de ESMO-MCBS score 5 voor Kisq

In deze video bespreekt professor Singer, MD, PhD werkzaam aan de medische universiteit van Wenen en gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker, de ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale (MCBS) en de hoogste score 5, die is toegekend aan Kisqali. Klik hier voor de videotekst. 

Klik hier voor de wetenschapspagina CompLEEment-1 studie voor premenopauzale patiënten subgroep.


Referenties

1.    Im SA, Lu YS, Bardia A, et al. Overall survival with ribociclib plus endocrine therapy in breast cancer. N Engl J Med. 2019:381(4):307-316
2.    Tripathy D, Im S-A, Colleoni M, et al, Updated overall survival (OS) results from the phase III MONALEESA-7 trial of pre- or perimenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer (ABC) treated with endocrine therapy (ET) ± ribociclib. Presented at the San Antonio Breast Cancer Symposium, December 9, 2020. Abstract #PD2-04.
3.    Yardley DA, et al, Journal of Clinical Oncology 2020 38:15_suppl, 1054-1054
4.    Xie J, Xu Z. A population-based study on liver metastases in women with newly diagnosed breast cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2019;28(2):282-292.
5.    Harbeck et al. Health related QOL in premenstrual women.Therapeutic advances in Medical Oncology.2020
6.    https://www.esmo.org/guidelines/esmo-mcbs/esmo-mcbs-scorecards/scorecard-158-1 geraadpleegd op 2-feb-2021

Beoordeel content: 
0
Nog geen beoordelingen
0321KIS179143
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request