• Kymriah
    Kymriah®

Kymriah®  (tisagenlecleucel) is geïndiceerd voor de behandeling van:

  • Kinderen en jongvolwassen patiënten tot de leeftijd van 25 jaar met refractaire B-cel acute lymfoblastaire leukemie (ALL), of met een recidief na stamceltransplantatie of met een tweede of later recidief van B-cel ALL.
  • Volwassen patiënten met een recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) na twee of meer lijnen systemische therapie.

Raadpleeg de SmPC voor de volledige adviestekst van tisagenlecleucel.

 

1. SmPC Kymriah, geraadpleegd op https://www.novartis.nl/medicijnen/kymriah

Mijn Account

Inloggen
Log in met uw persoonlijke account

Registreren met uw pincode
Vul uw Novartis pincode in om versneld te registreren.

Heeft u een pincode van Novartis? Voer hem in voor versnelde registratie.
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request