Studieopzet en patiëntkenmerken

In de IMDC-studie werd data van 7438 patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom geanalyseerd. Deze patiënten waren behandeld met Votrient of sunitinib. Er werd gekeken naar hoe de klinische effectiviteit zich vertaalde naar effectiviteit in de dagelijkse praktijk. 

Verder werd de algehele overleving, progressievrije overlevingLees meer

0619VTR1173172

Studieopzet en patiëntkenmerken
Deze prospectieve observationele studie bekijkt de uitkomst van behandeling met Votrient van patiënten met gevorderd en gemetastaseerd niercelcarcinoom in de dagelijkse praktijk. 

Belangrijkste bevindingen:

•  In de dagelijkse klinische praktijk werden de effectiviteit en veiligheid van Votrient bevestigd.Lees meer

0619VTR1173172

In de head-to-head studie COMPARZ zijn de bijwerkingen van Votrient en sunitinib vergeleken. Immers, bij vergelijkbare effectiviteit speelt de verdraagbaarheid een grotere rol bij de behandelkeuze. De duur van de behandeling in de COMPARZ-studie was vergelijkbaar bij Votrient en sunitinib (8,0 vs. 7,6 maanden), net als het aantal dosisinterrupties (Votrient 44% en sunitinib 49%) en het aantalLees meer

0619VTR1173172

Zoals bij elk medicijn kunnen bij het gebruik van Votrient (pazopanib) bijwerkingen optreden. Als een patiënt veel last heeft van bijwerkingen kan de kwaliteit van leven sterk verminderd worden. In het geval van ernstige of onaanvaardbare bijwerkingen is mogelijk een dosisaanpassing nodig. Lees hieronder meer over de mogelijke bijwerkingen en hoe deze het beste gemonitord kunnen worden.Lees meer

0619VTR1173172

Votrient (pazopanib) is bij volwassenen geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom (RCC, Renal Cell Carcinoma) en voor patiënten die eerder een cytokinebehandeling hebben ondergaan voor het gevorderde stadium van de ziekte. 

Votrient is ook geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met bepaalde subtypes van gevorderd wekedelensarcoom (STS,Lees meer

0619VTR1173172

Studieopzet en patiëntkenmerken
In 2009 is door het International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium (IMDC) een prognostisch model opgesteld voor mRCC op basis van 6 risicofactoren. Votrient was toen nog niet beschikbaar. Dit model is gebaseerd op gegevens van mRCC patiënten die met andere VEGF tyrosine kinase remmers behandeld werden.

In deLees meer

0619VTR1173172

Welke behandeling heeft de voorkeur van de patiënt (PISCES-studie)? 1
Studieopzet en patiëntkenmerken

 

In deze fase-IIIb dubbelblinde cross-over studie werden Votrient en sunitinib vergeleken op basis van patiëntvoorkeur. Beide middelen hebben een gelijke effectiviteit, maar een verschillend bijwerkingenprofiel.  In deze studie werd gekeken naarLees meer

0619VTR1173172

Studieopzet en patiëntkenmerken

In de gerandomiseerde fase-III studie COMPARZ werd de effectiviteit en veiligheid van een eerstelijnsbehandeling met Votrient vergeleken met sunitinib. Sunitinib is net als Votrient een tyrosinekinaseremmer die de groei van tumoren remt. 

Het onderzoek is uitgevoerd met 1110 patiënten met heldercellig lokaal gevorderd ofLees meer

0619VTR1173172
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request