Hier kunt u de opnamen bekijken van de Meet the expert MPN met Dr. Ruben Mesa (director Mays Cancer Center bij UT Health San Antonio MD Anderson) die op 15 oktober virtueel heeft plaatsgevonden. 

Deel 1: De ziektelast van MPN

Wat zijn de meest voorkomende symptomen bij MPN? Hoe kan de MPN10 vragenlijst ingezet worden als tool om het ziekteverloop en het effect van behandeling te monitoren?
 

1221JAK368729

Deel 2: Lessen uit de Landmark Studies

Vrijwel alle MPN patiënten ondervinden symptomen. Dat is gebleken uit enquêtes die zijn afgenomen bij meer dan 1700 MPN patiënten in de VS, Canada, Australië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië. MPN heeft een grote impact op het dagelijks leven en de arbeidsparticipatie. Bovendien blijkt er vaak een verschil te bestaan tussen de behandeldoelen van arts en patiënt.
 

1221JAK368729

Deel 3: De biologie van MPN symptomen

Er wordt steeds meer bekend over de biologische oorzaak van symptomen bij MPN. Ze vertellen net zo veel, soms zelfs meer dan de bloedwaarden, over het ziekteverloop bij een patiënt. Prof. Mesa: ‘We kunnen symptomen beschouwen als een biomarker van de ziekte.’
 

1221JAK368729

Deel 4: Het meenemen van symptoomlast in het behandelplan en de management van ET, PV en MF

Waar een behandelrichtlijn ‘the science of medicine’ vormt, kan de toepassing op een specifieke patiënt als ‘the art of medicine’ gezien worden. Waar komt symptoomlast aan de orde in de behandelrichtlijnen? Mede door het meenemen van de symptoomlast bij de keuze van een behandeling en het monitoren van de effectiviteit ervan is de prognose van MF-patiënten is het laatste decennium sterk verbeterd.
 

1221JAK368729

Deel 5: Toekomstige behandelopties voor MPN 

Naast JAK-inhibitoren zijn verschillende geneesmiddelen in ontwikkeling, vooral voor MF, die zich op alternatieve signaalroutes richten.
 

1221JAK368729

Deel 6: Post-PV MF casus

Bespreking van een casus van een patiënt bij wie PV is getransformeerd naar MF. Hoe had deze patiënt behandeld kunnen worden met oog voor de symptoomlast en risicostratificatie?
 

1221JAK368729
Beoordeel content: 
0
Nog geen beoordelingen
1221JAK368729
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request